Vergoeding

De informatie op deze pagina is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over de vergoedingen, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel kunt u het beste informeren bij uw zorgverzekeraar wat er in uw specifieke situatie wordt vergoed.

Vanaf 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Behandelingen worden vanaf deze datum niet meer vergoed per zitting, maar voor een traject van een aantal zittingen (produkt), waarin rekening wordt gehouden met de zorgzwaarte. Dit geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor 2022 is er een contract met bijna alle zorgverzekeraars aangegaan, alleen met CARESQ en hun partners EUCARE en AEVITAE is er GEEN contract afgesloten.

Behandelingen worden vergoed uit de Basisverzekering wanneer aan onderstaande voorwaarden is voldaan. Als de behandeling niet wordt vergoed is de psycholoog ook zonder verwijsbrief toegankelijk.

 • u moet verwezen zijn door een huisarts via de digitale portal Zorgdomein. Deze verwijzing moet vóór het intakegesprek in het bezit zijn van Psychologenpraktijk Breukers, anders wordt het intakegesprek in rekening gebracht bij de cliënt;
 • er moet sprake zijn van een te vergoeden diagnose, die ook in de verwijsbrief van de huisarts moet worden vermeld.


  Verwijzing 
 • Om voor een vergoede behandeling in de generalistische basis GGZ in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. In deze verwijsbrief moet in ieder geval vermeld staan:

  • De naam en adres gegevens en geboortedatum van de cliënt.
  • De reden voor verwijzing.
  • De vermelding dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) gaat.
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM5-stoornis. Of als de huisarts zelf een stoornis heeft vastgesteld de door de huisarts vastgestelde stoornis
  • De naam en adres gegevens én AGBcode van de huisarts

  Het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar moet eerst worden opgemaakt voordat de verzekeraar de gesprekken vergoedt. Verder mag u niet elders (nog) onder psychologische behandeling zijn, in dat geval wordt vergoeding geweigerd.

Niet nagekomen afspraken

Indien u een afspraak niet op tijd heeft afgezegd (tenminste 24 uur vóór de afspraak, per email of telefoon), ontvangt u een nota met het tarief voor een halve zitting van € 45,00. Voor een afspraak die niet is afgezegd (no show) wordt het volledige tarief (€ 90,00) in rekening gebracht. Sessies die niet (of te laat) zijn afgezegd, kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, omdat er geen behandeling heeft plaatsgevonden.

De in de onderstaande tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden hiervan aan de psycholoog tussen de 85% en 100%. Voor u als cliënt maakt dat echter niet uit, want u krijgt de behandeling gewoon vergoed, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Wel wordt de vergoeding door de zorgverzekeraar met uw eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg. Het betreft het eigen risico uit het jaar waarin de behandeling is gestart.

Een consult duurt standaard drie kwartier, maar hiervan kan in overleg worden afgeweken. Daarnaast geldt tien minuten voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Er zijn vijf zogenaamde zorgprodukten: kort, middel, intensief, chronisch en transitie. De zorgverzekeraar betaalt dus niet per gesprek, maar voor een pakket, waarin rekening gehouden wordt met zorgzwaarte. Tijdens de intake wordt een behandelplan opgesteld en wordt er een traject afgesproken. Wanneer er na de intake geen behandeling volgt, wordt de intake gedeclareerd als 'Onvolledig Behandeltraject': hierin wordt standaard 120 minuten gedeclareerd.

 • Prestatie

  Maximum tarief 2021

 • Kort (BK), gemiddeld 5 gesprekken

  € 522,13

 • Middel (BM), gemiddeld 8 gesprekken

  € 885,01

 • Intensief (BI), gemiddeld 12 gesprekken

  € 1434,96

 • Chronisch (BC), gemiddeld 12 gesprekken

  € 1380,49

 • Onvolledig behandeltraject (OB) (indien de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt), maximaal 120 minuten

  € 228,04

Onverzekerde zorg

Wanneer psychologische begeleiding niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, is het tarief          € 100,- per 45 minuten. Deze prestatie heet OVP (overig product) en is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen die niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er is echter wel sprake van zorg zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg). In dit geval is een verwijsbrief van de huisarts niet verplicht.

Coaching

Wanneer u hulp wilt hebben die buiten het kenmerk zorg valt, zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg) kunt u kiezen voor coaching. Over deze gesprekken moet u 21 % BTW betalen. Het tarief zal in onderling overleg worden afgesproken. Voor coaching heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Ook worden er geen gegevens doorgegeven aan de ziektekostenverzekering.

Lidmaatschappen

Psychologenpraktijk Breukers is aangesloten bij
- de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) https://lvvp.info
- de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) https://www.gpcgroningen.nl


Registraties
 • BIG GZ-psycholoog nr 59050809725
 • Kamer van Koophandel nr. 01176673

Contactgegevens

Openingstijden

 • Maandag: 8.30 - 17.00 (Lewenborg)
 • Dinsdag: 9.00 - 17.00 (Hereweg)
 • Woensdag: 8.30 - 13.00 (Lewenborg)
 • Donderdag: 8.30 - 17.00 (Lewenborg)
 • Vrijdag: 8.30 - 13.00 (Lewenborg)
Copyright © 2019 Psychologenpraktijk Breukers. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau