Behandelvormen

Ik wil zoveel mogelijk een behandeling op maat bieden, afgestemd op uw hulpvraag en ik hanteer technieken die hier zo goed mogelijk bij aansluiten. Ik ga ervan uit dat iedere cliënt uniek is en ook om een unieke aanpak vraagt. Mijn behandelingen vinden plaast binnen de BasisGGZ, dat zijn relatief korte trajecten, met een duur tussen vijf en elf gesprekken.

Hier vindt u een korte beschrijving van de therapiemethoden waar ik het meest gebruik van maak.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van nare of traumatische ervaringen, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, maar bijvoorbeeld ook pesterijen of krenkingen in de jeugd. Tijdens een EMDR-behandeling zal de therapeut u vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd wordt een visuele of auditieve stimulus aangeboden. Door de aandacht te moeten verdelen over de nare herinnering enerzijds en de afleidende stimulus anderzijds, komt verwerking op gang. Hierdoor verliest de herinnering aan emotionele lading en ontstaat er ruimte om anders op de ervaring terug te zien en verder te kunnen met het leven nu. EMDR kan ook ingezet worden bij angstklachten, zelfbeeldproblematiek en chronische pijnklachten. Voor meer informatie: www.emdr.nl


Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte therapie werd ontwikkeld rond 1980 aan het Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee, Verenigde Staten. Steve de Shazer (1940-2005) en Insoo Kim Berg (1934-2007) ontwikkelden de Solution Focused Brief Therapy. Tijdens het werken met gezinnen en individuele clienten ontdekten zij dat het vaak niet nodig is om de oorzaak van klachten te onderzoeken of een diagnose te stellen. Zij richtten zich veel meer op de gewenste veranderingen dan op het probleemverleden van de client. Er ontstaat een respectvolle, doelgerichte benadering gebaseerd op samenwerking met de client. Een belangrijk uitgangspunt is dat de client over de benodigde kennis, vaardigheden en hulpbronnen beschikt om de gewenste veranderingen in gang te zetten. Voor meer informatie: vopn.nl en www.oplossingsgerichte-therapie.nl.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee samenhangende therapiemodellen. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

Lidmaatschappen

Psychologenpraktijk Breukers is aangesloten bij
- de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) https://lvvp.info
- de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) https://www.gpcgroningen.nl


Registraties
  • BIG GZ-psycholoog nr 59050809725
  • Kamer van Koophandel nr. 01176673

Contactgegevens

Openingstijden

  • Maandag: 8.30 - 17.00 (Lewenborg)
  • Dinsdag: 9.00 - 17.00 (Hereweg)
  • Woensdag: 8.30 - 13.00 (Lewenborg)
  • Donderdag: 8.30 - 17.00 (Lewenborg)
  • Vrijdag: 8.30 - 13.00 (Lewenborg)
Copyright © 2019 Psychologenpraktijk Breukers. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau