Wachttijd

  • Wachttijd
  • De aanmeldingswachttijd:  De wachttijd voor een intake is momenteel drie weken.
  • De behandelingswachttijd:    Psychologenpraktijk Breukers hanteert geen behandelingswachttijd. Dit betekent dat de behandeling direct na de intake kan beginnen.
  • Datum laatste actualisatie: 21-01-2019
Deze wachttijd is wel afhankelijk van uw agenda.
Als u op specifieke tijdstippen of dagen een afspraak wil maken kan de wachttijd
langer zijn. Als u na het eerste gesprek besluit om verdere afspraken te maken
dan geldt daar niet nog eens een wachttijd voor.
Bij oplopende wachttijden vragen wij u om alsnog contact met ons op te nemen.
Wij kunnen u eventueel doorverwijzen naar andere eerstelijnspsychologen in de buurt die wellicht een kortere wachttijd hebben.Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).In crisissituaties verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts of (buiten praktijktijden van de huisarts) de huisartsenpost.