Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is elke vrijgevestigde praktijk verplicht om in het bezit te zijn van een kwaliteitsstatuut. Hierin staan de kwaliteitseisen van de praktijk beschreven en deze zijn via de link hieronder in te zien.

kwaliteitsstatuut-2016