Wachttijd

  • De aanmeldingswachttijd:  De wachttijd voor een intake is momenteel drie weken.
  • De behandelingswachttijd: Psychologenpraktijk Breukers hanteert geen behandelingswachttijd. Dit betekent dat de behandeling direct na de intake kan beginnen.
Deze wachttijd is natuurlijk wel afhankelijk van uw agenda.

Als u op specifieke tijdstippen of dagen een afspraak wil maken kan de wachttijd langer zijn. Als u na het eerste gesprek besluit om verdere afspraken te maken dan geldt daar niet nog eens een wachttijd voor.

Bij oplopende wachttijden kan ik u vragen om alsnog contact met mij op te nemen. Ik kan u eventueel doorverwijzen naar andere eerstelijnspsychologen in de buurt die wellicht een kortere wachttijd hebben.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

In crisissituaties wordt u verzocht contact op te nemen met uw huisarts of (buiten praktijktijden van de huisarts) de huisartsenpost.

  • Datum laatste actualisatie: 6 november 2017