Verklaring afgeven aan derden

In sommige gevallen vraagt de cliënt aan de psycholoog om een verklaring af te geven over zijn/haar psychisch functioneren. Dit zijn veelal verklaringen die een materieel of juridisch belang dienen. In navolging van advies van het NIP kunnen wij een dergelijk advies niet afgeven. Reden hiervan is dat de psychologische behandeling uitsluitend gericht is op verbetering van uw gezondheid en gebaseerd is op vertrouwen. De psycholoog doet niet aan waarheidsvinding en is geen belangenbehartiger in materiële of juridische zin.

Het afgeven van dergelijke verklaringen sluit niet aan bij de primaire doelstellingen van de behandelrelatie en kan de vertrouwensrelatie beschadigen. Mocht u belang hebben bij een verklaring, dan kunt u een onafhankelijke deskundige (laten) inschakelen voor objectief onderzoek en rapportage.